Tạo đà cho bước phát triển sự nghiệp thể dục thể thao Quảng Nam

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 và tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc về quy mô, chất lượng để thúc đẩy phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh nhà ngày càng sâu rộng. Ngày 24/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2725/QĐ-UBND về Chương trình phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

DHTDTTQNAM18
Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2018

Chương trình nhằm mục tiêu chung là xây dựng nền thể dục, thể thao (TDTT) của tỉnh phát triển đồng bộ, cân đối về cơ cấu và quy mô, đa dạng hình thức, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, thể trạng của người dân. Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tốt các điều kiện tập luyện, đào tạo, huấn luyện, tổ chức thi đấu; xây dựng thiết chế thể thao các cấp đạt chuẩn. Nâng cao chất lượng hoạt động TDTT cho mọi người, thể thao trong trường học; chú trọng các hoạt động thể thao truyền thống; phát triển thể thao thành tích cao; thể thao mũi nhọn, thể thao giải trí, thể thao gắn với phát triển du lịch.

Nhiệm vụ và giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên lĩnh vực TDTT; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TDTT; Xây dựng, phát triển bền vững phong trào TDTT cho mọi người, bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc, truyền thống trên địa bàn tỉnh; Hoàn thiện hệ thống, chương trình tổ chức các hoạt động, các giải thể thao trên địa bàn tỉnh và đẩy mạnh phát triển thể thao thành tích cao; Đảm bảo nguồn lực tài chính, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nâng cao hiệu quả đầu tư cho sự nghiệp TDTT; Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và tham mưu công tác TDTT; Liên kết đào tạo và giao lưu hợp tác trong nước và quốc tế.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển, tạo điều kiện mọi mặt cho các đối tượng quần chúng tập luyện, tham gia thi đấu TDTT. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, xóm, tổ dân phố, cơ quan văn hóa. Duy trì và hoàn thiện hệ thống thi đấu thể thao quần chúng ở các địa phương theo chu kỳ hàng năm vào dịp chào mừng các ngày lễ lớn và hội thao chào mừng ngày truyền thống của ngành. Tham mưu chế độ thu hút, đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh; chế độ tiền thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh; chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên tuyến Năng khiếu tại cơ sở trên địa bàn tỉnh; phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh, lắp đặt hồ bơi di động tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; tham mưu quy định tiêu chuẩn, định mức, trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển thể thao tỉnh; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật TDTT các cấp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn