Tổ chức Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng lần thứ II - Năm 2014

Ngày 30/5/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đồng ý giao Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành, đơn vị liên quan tham mưu thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng, Hội đồng Giám khảo, xây dựng quy chế và quy trình, thể lệ, cơ cấu Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng lần thứ II (2009-2013), trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.
Tổ chức Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng lần thứ II - Năm 2014

Tổ chức Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng lần thứ II - Năm 2014

Theo kế hoạch, thời gian thu nhận hồ sơ của các tác phẩm dự thi từ ngày 01/6/2014 đến ngày 30/8/2014; tổ chức chấm chọn từ ngày 01/9/2014 đến ngày 30/10/2014; và sẽ tổ chức trao thưởng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Quảng Nam.

Được biết, Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng được tổ chức 5 năm 1 lần, nhằm khẳng định những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và nội dung tư tưởng, đồng thời tôn vinh những tác giả đã có nhiều đóng góp cho văn học – nghệ thuật xứ Quảng.

Ngày 1/7/2014, UBND tỉnh kí quyết định thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng lần thứ II do ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; ông Nguyễn Hoàng Bích, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh làm Phó Ban trực và ông Phan Chín, Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh làm Phó Ban và 8 ủy viên.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Tổ chức lập kế hoạch cụ thể tổ chức Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng lần thứ II thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.
 

Tác giả bài viết: Văn Hùng tổng hợp

vhttdlqnam.gov.vn