Diễn đàn Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình

Ngày 15/10/2014, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Diễn đàn Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.
Diễn đàn Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình

Diễn đàn Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình

Đây là một hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2014), nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam

Thông qua diễn đàn “ Vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình” nhằm khơi dậy truyền thống vẻ vang và những phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước nói chung và trong sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh nhà nói riêng. Qua đó, tạo sức mạnh và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước cho nữ CBCCVC, động viên chị em hăng hái thi đua công tác, tích cực học tập, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò của đội ngũ nữ CBCCVC trong sự nghiệp phát triển đất nước, đồng thời tôn vinh nữ CBCCVC quản lý, CBCCVC làm công tác công đoàn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trao đổi về sự phát triển phụ nữ, bình đẳng giới và kinh nghiệm phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Tác giả bài viết: Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn