Ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại Quảng Nam

Ngày 11/3/2019, tại Trung tâm đào tạo nghề du lịch Quảng Nam – Hoianna, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Quảng Nam ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch với Trường Cao đẳng Du lịch Huế và một số công ty du lịch trên địa bàn tỉnh.

kkdtdl19

Ký kết hợp tác toàn diện trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch với mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cho tỉnh Quảng Nam. Qua đó, hai trường sẽ kết hợp cùng tuyển sinh và đạo tạo các bậc học sơ cấp, trung cấp, cao đẳng tại Quảng Nam. Trường Cao đẳng Du lịch Huế sẽ chuyển giao kinh nghiệm, giáo trình giảng dạy và hỗ trợ bồi dưỡng giáo viên cho Trường Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam trong công tác đào tạo ngành du lịch.

Cùng thời điểm này Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Quảng Nam và Tổng công ty FVG Travel và Khu nghỉ dưỡng Di sản Mỹ Sơn cũng ký kết biên bản hợp tác cùng đào tạo nhân lực du lịch với mụ tiêu “Nhà trường đào tạo, học sinh tích cực, doanh nghiệp nhận và giải quyết việc làm”

dtdl

Phòng Quản lý Lữ hành

vhttdlqnam.gov.vn