Logo Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ I năm 2016

BTC Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ I năm 2016 thông báo logo Hội thi và maket trang trí Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ I năm 2016

logodtts

File logo và maket trang trí: HTTHCDSTS16.cdr

Tin mới

Các tin khác