Quyết định thành lập BTC Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ I năm 2016

Ngày 18/12/2015, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 4787/QĐ-UBND về việc thành lập BTC Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ I năm 2016

Tác giả bài viết: Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn