Điều lệ Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ I năm 2016

Ngày 12/01/2016, Ban Tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam làn thứ I năm 2016 đã ban hành Điều lệ số 05/ĐL-BTC
Nội dung Điều lệ 

Tác giả bài viết: Văn Hùng

Tin mới

Các tin khác