Quyết định thành lập Tổ kiểm tra hồ sơ nhân sự các giải thể thao của tỉnh và Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ I tỉnh Quảng Nam năm 2016

Ngày 23/03/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 89/QĐ-SVHTTDL về việc thành lập Tổ kiểm tra và Tổ giúp việc kiểm tra hồ sơ nhân sự các giải Thể thao của tỉnh và Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ I tỉnh Quảng Nam năm 2016
Tổ kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ nhân sự các giải Thể thao của tỉnh và Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ I tỉnh Quảng Nam năm 2016 theo đúng quy định, báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ nhân sự từng giải và hội thi về Ban Giám đốc Sở, Trưởng Ban tổ chức các giải thể thao, Trưởng Ban tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ I năm 2016;
Tổ giúp việc có nhiệm vụ hỗ trợ Tổ kiểm tra trong công tác kiểm tra hồ sơ nhân sự các giải Thể thao của tỉnh và Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ I tỉnh Quảng Nam năm 2016 và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ kiểm tra;

Nội dung Quyết định

Tác giả bài viết: Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn