Chương trình năm Du lịch quốc gia 2022

Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 có 192 sự kiện, hoạt động; trong đó có 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức; tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 62 sự kiện, hoạt động đặc sắc, hấp dẫn theo 06 chương trình diễn ra xuyên suốt năm 2022:

ctkmndlqg22
ctkmndlqg221
ctkmndlqg222
ctkmndlqg223
ctkmndlqg224
ctkmndlqg225
ctkmndlqg226
ctkmndlqg227ctkmndlqg228
ctkmndlqg229
ctkmndlqg2210
ctkmndlqg2211

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn