Truyền hình trực tuyến quảng bá du lịch

Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh & 42 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam


Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh & 42 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam
Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh & 42 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam
Khám phá Cù Lao Chàm - Quảng Nam
Khám phá Cù Lao Chàm - Quảng Nam
Một ngày trên đảo Cù Lao Chàm
Một ngày trên đảo Cù Lao Chàm
Bảo tồn hát bả trạo xứ Quảng
Bảo tồn hát bả trạo xứ Quảng
Nghề đan võng bằng cây ngô đồng ở Cù Lao Chàm Hội An
Nghề đan võng bằng cây ngô đồng ở Cù Lao Chàm Hội An

Làng rau Trà Quế
Làng rau Trà Quế
Sắc màu đèn lồng Hội An
Sắc màu đèn lồng Hội An
Kiến trúc cổ Hội An
Kiến trúc cổ Hội An
Ẩm thực xứ Quảng Cao Lầu
Ẩm thực xứ Quảng Cao Lầu
Giữ hồn múa Chăm
Giữ hồn múa Chăm

Cơm gà phố Hội
Cơm gà phố Hội
 
vhttdlqnam.gov.vn