Thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” năm 2017

Thực hiện Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam (Thường trực Hội đồng cấp tỉnh) thông báo danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” năm 2017 để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thông tin đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam. Địa chỉ: 02B Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Điện thoại: (0235) 3829582.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thời gian đóng góp ý kiến từ ngày 26/01/2018 đến ngày 02/02/2018.

Họ và tên: Phan Đình Phương

Năm sinh: 1960

Quê quán: Xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Thành tích đạt được

- Huy chương Vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc của Đài Truyền hình Việt Nam tác phẩm “Nghề dệt của người Cơ Tu” năm 2004.

- Huy chương Vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc của Đài Truyền hình Việt Nam tác phẩm “Nhân giống và trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng tự nhiên” năm 2005.

- Huy chương Vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc của Đài truyền hình Việt Nam tác phẩm “Như có Bác giữa núi rừng Trà My” năm 2010.

- Huy chương Vàng phim tài liệu truyền hình lần thứ III – 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông tác phẩm “Phong trào Duy Tân và Bộ Ba xứ Quảng” năm 2014.

- Huy chương Bạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc của Đài Truyền hình Việt Nam tác phẩm “Từ cây thuốc “giấu” đến sâm Ngọc Linh” năm 1999.

- Huy chương Bạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc của Đài Truyền hình Việt Nam tác phẩm “Cây Quế Trà My” năm 2000.

- Huy chương Bạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc của Đài Truyền hình Việt Nam tác phẩm “Đồng tiền ở quê” năm 2002.

- Huy chương Bạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc của Đài Truyền hình Việt Nam tác phẩm “Chuyện của Thương” năm 2005.

Phòng TCCB

vhttdlqnam.gov.vn