Tài liệu phục vụ Tọa đàm Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch tỉnh Quảng Nam

Tài liệu

1. Chương trình

2. Kế hoạch triển khai chương trình Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

Tham luận

1. “Vai trò của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh trong xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của tỉnh”

2. Chuyển đổi số ngành du lịch với du lịch thông minh

3. “Phát triển hệ thống thông tin ngành du lịch và các ứng dụng gắn với Đề án Hệ tri thức Việt số hóa”

4. “Một số giải pháp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch”

1616037877
QRCODE tải tài liệu tham khảo

vhttdlqnam.gov.vn