Thông báo lấy ý kiến của nhân dân về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021

Để lấy ý kiến của nhân dân về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba – năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Cơ quan Thường trực Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” thông báo danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng. Thời gian lấy ý kiến đến ngày 13/10/2020. Mọi ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam,

Số 02B, thành phố Tam Kỳ, Điện thoại: 02353.852.821, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Có danh sách đính kèm)

vhttdlqnam.gov.vn