Quy hoạch Khu Resort & Spa Marriott Hội An

Quy hoạch Khu Resort & Spa Marriott Hội An
UBND Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 4034/QĐ-UBND duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu Resort & Spa Marriott Hội An tại phường Cẩm An, thành phố Hội An.

Quy hoạch Khu Resort & Spa Marriott Hội An

Theo đồ án quy hoạch, Khu Resort & Spa Marriott Hội An có tổng diện

vhttdlqnam.gov.vn