Lăng mộ cụ Trương Công Hy được công nhận là di tích quốc gia

Ngày 8.12, tại xã Điện Thắng Trung, UBND huyện Điện Bàn (Quảng Nam) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đối với lăng mộ Thượng thư Trương Công Hy (1727 - 1800), một danh thần triều Tây Sơn.
Di tích mộ Thượng thư Trương Công Hy

Di tích mộ Thượng thư Trương Công Hy

Từ năm 2005, khu lăng mộ này đã được UBND tỉnh Quảng Nam xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đến ngày 20.8.2013, Bộ Văn hóa - Thể thao - du lịch đã quyết định công nhận đây là di tích lịch sử và xếp hạng di tích quốc gia.

Thượng thư Trương Công Hy là nhân vật lịch sử đặc biệt, được Viện Sử học (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) khẳng định “là danh thần triều Tây Sơn mà chính sử nước ta còn bỏ sót”, vì thế tên tuổi và sự nghiệp đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc cần được tôn vinh xứng đáng.

Trương Công Hy đỗ hương cống dưới thời Võ vương Nguyễn Phúc Khoát, làm thầy dạy cho các con của chúa Nguyễn. Ông là thầy dạy của ấu chúa Nguyễn Phúc Dương cũng như các hoàng tử, hoàng tôn trong phủ chúa.

Tuy nhiên, sau đó ông tham gia chính sự của nhà Tây Sơn, giữ chức Hình bộ Thượng thư dưới 2 triều vua Quang Trung và Cảnh Thịnh; lúc về hưu được phong chức Binh bộ Thượng thư, tước Thùy Ân hầu.

Trong sự nghiệp của mình, ông có nhiều đóng góp vào việc chấn chỉnh tổ chức giáo dục khoa cử, biên soạn luật lệ, tiến cử người hiền tài…

Tác giả bài viết: H.X.Huỳnh

Nguồn tin: http://www.thanhnien.com.vn/

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn