UBND tỉnh công bố chỉ số cải cách hành chính 2015

Sáng nay 17/5/2016, UBND tỉnh chính thức công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2015 đối với 40 đơn vị sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị sáng nay, 17.5. Ảnh: V.H

Hội nghị Triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác CCHC, công bố chỉ

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

docs
Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn

Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Thông tin đường dây nóng Cải cách hành chính

Thông tin đường dây nóng Cải cách hành chính
Nhằm tăng cường công khai, minh bạch các thủ tục trong cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị về cải cách thủ tục hành chính, thái độ, hành vi của cán bộ, công chức , viên chức trong thi hành công vụ. UBND tỉnh thông báo đường dây nóng cải cách hành
vhttdlqnam.gov.vn