Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ

Sáng ngày 01/7/2021, tại Đoàn Ca kịch Quảng Nam, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trao quyết định bổ nhiệm của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Vận, Trưởng phòng Thông tin Tuyên truyền và Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa Quảng Nam giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn Ca kịch Quảng Nam từ 01/7/2021.

qdcb21

Cùng dự có đồng chí Lê Bá Vương UVBTV, Chánh Văn phòng Sở, cùng toàn thể viên chức người lao động Đoàn Ca kịch Quảng Nam; trước đó, tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền cũng đã công bố quyết định của Giám đốc Sở về điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Vận. Đồng chí Nguyễn Văn Vận có trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Văn hóa, Trung cấp Lý luận Chính trị.

Bá Vương

vhttdlqnam.gov.vn