Bản sao điện tử được chứng thực có giá trị như bản chính

Ngày 1/7 tới, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG) sẽ khai trương và triển khai đồng loạt trên toàn quốc.

ban-sao

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thì thay tùy theo nhu cầu, tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bản sao điện tử theo hai cách:

- Yêu cầu cấp bản sao điện tử từ sổ gốc;

- Yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu.

Trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, cơ quan đang quản lý sổ gốc căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao điện tử có chữ ký số của cơ quan cho người yêu cầu.

Thẩm quyền cấp, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cấp bản sao điện tử từ sổ gốc được thực hiện theo các quy định của pháp luật về cấp bản sao từ sổ gốc.

Bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nói về việc triển trai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVCQG, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) cho biết đối với người dân, DN, dịch vụ này cung cấp tiện ích đặt lịch hẹn với người dân, DN đến thực hiện chứng thực, giúp giảm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục.

Quý Nguyễn(thuvienphapluat.vn)

vhttdlqnam.gov.vn