Chuyên đề “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong Cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Ngày 08/7/2020, Chi bộ Văn phòng Sở đã tổ chức họp Chi bộ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề và lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2020 là “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong Cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

hncdvp20

hncdvp220

hncdvp320

hncdvp420

hncdvp520

hncdvp620

hncdvp720

hncdvp820

hncdvp920

hncdvp1020

hncdvp1120

hncdvp1220

hncdvp1320

hncdvp1420

hncdvp1520

hncdvp1620

hncdvp1720

hncdvp1820

hncdvp1920

hncdvp2020

Liên Hương (Phó CVP Sở)

vhttdlqnam.gov.vn