Chi bộ Văn phòng Sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II/2020

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Sở về việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảm bảo nội dung sinh hoạt chuyên đề có tính thiết thực, liên quan mật thiết đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị, ngày 08/7/2020, Chi bộ Văn phòng Sở đã tổ chức họp Chi bộ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề và lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2020 là “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong Cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

hncdvp20

hncdvp120
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề 

Dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tham dự và sinh hoạt Chi bộ cùng toàn thể đảng viên Văn phòng Sở. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở đã quán triệt và triển khai một số vấn đề trọng tâm như: Mục đích, ý nghĩa của chuyên đề “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong Cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” và quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Cải cách hành chính; đánh giá kết quả Cải cách hành chính trong hoạt động của Văn phòng Sở thời gian qua trên tất cả mọi lĩnh vực, điển hình là công tác tham mưu hành chính, tổng hợp, công tác đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý tài sản, công tác tài chính kế toán, ứng dụng CNTT, tiếp nhận và trả kết quả…

Từng Đảng viên trong Chi bộ đã phát biểu góp ý công tác Cải cách hành chính trong phạm vi liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của bản thân cũng như đóng góp, đề xuất với Ban chi ủy Chi bộ những giải pháp tiếp tục làm tốt công tác Cải cách hành chính trong thời gian tới.

Kết luận chuyên đề, tập thể Chi bộ Văn phòng Sở đã thống nhất cao cùng thực hiện một số giải pháp cụ thể đối với công tác Cải cách hành chính của Văn phòng, đó là:

Thứ nhất, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Văn phòng Sở phải luôn thấm nhuần lời Bác Hồ dạy về nêu cao tinh thần thực hiện cải cách hành chính, luôn là lực lượng đi tiên phong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cải cách hành chính.

Thứ hai, bằng những việc làm, hành động cụ thể, thường xuyên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của đơn vị các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thực hiện cải cách hành chính đối với từng lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Đổi mới phương pháp công tác, đổi mới lề lối làm việc, hội họp gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng công việc; dùng thời gian rỗi để tham gia hoạt động có ích, tận dụng tối đa thời gian vào việc có ích. Luôn gương mẫu, tích cực tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, có lối sống lành mạnh, không vướng vào tệ nạn xã hội… Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, lưu trữ văn bản, tài liệu, thông tin liên lạc, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước tiết kiệm, chi đúng thực tế. Chủ động cải cách hành chính trong tổ chức hoạt động, thực hiện phương châm tổ chức hoạt động theo hướng tận dụng tối đa các nguồn lực, thời gian nhưng vẫn đạt hiệu quả.

Thứ ba, tiếp tục rà soát các Quy chế, quy định của Ngành, của đơn vị có liên quan đến công tác cải cách hành chính để kịp thời tham mưu với Lãnh đạo Sở sửa đổi, bổ sung, nhằm đảm bảo thực hiện cải cách hành chính một cách có hiệu quả nhất.

Thứ tư, toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ Văn phòng cam kết thực hiện cải cách hành chính trong công việc được giao. Ban chi ủy Chi bộ, tập thể Lãnh đạo Văn phòng Sở thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cán bộ, Đảng viên thực hiện nghiêm túc việc Cải cách hành chính.

Văn phòng Sở là đơn vị tham mưu chính cho Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện chương trình Cải cách hành chính của toàn ngành, do vậy tập thể Chi bộ Văn phòng cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra để công tác cải cách hành chính ngày càng đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa./.   

Xem toàn văn chuyên đề

Văn Hùng 

vhttdlqnam.gov.vn