Tập trung triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử năm 2020

Sáng ngày 4/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam nhằm đánh giá kết quả triển khai xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn năm 2019, bàn nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại cuộc họp.

Năm 2019, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử tại Quảng Nam đạt nhiều kết qủa tích cực. Quảng Nam đã tăng 23 bậc, lên vị trí thứ 18 trong bảng chỉ số xếp hạng ứng dụng CNTT (ICT-Index) năm 2019. Tỉnh đã tập trung xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin dùng chung, phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp, cụ thể: Triển khai vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, hệ thống phần mềm một cửa điện tử, đáp ứng theo yêu cầu tại Nghị định 61/NĐ-CP ngày 23 /4/2018 của Chính phủ. Đến nay, đã triển khai sử dụng tại 19/19 Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 18/18 huyện, thị xã, thành phố, 244 xã, phường triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử để theo dõi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử ở cấp huyện, cấp xã tại một số địa phương còn hạn chế, chưa đồng bộ.

Trên địa bàn tỉnh đến nay đã cung cấp 757 DVC TT mức độ 3; 177 DVC trực tuyến mức độ 4. Trong đó có 232 DVC TT mức 3 có phát sinh hồ sơ và 50 DVC TT mức 4 có phát sinh hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 20% (7.875 hồ sơ trực tuyến/ tổng số 39.324 hồ sơ), mức độ 4 đạt 37,28% (4.059 hồ sơ mức độ 4 trên tổng số 10.886 hồ sơ). Đồng thời, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính của tỉnh cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ. Tích hợp dịch vụ xác thực, đăng nhập một lần (SSO) qua Cổng DVC Quốc gia. Đồng bộ trạng thái hồ sơ, tích hợp các DVC trực tuyến của tỉnh trên Cổng DVC Quốc gia; đã kết nối hệ thống Qoffice của tỉnh thông suốt với trục quốc gia, đáp ứng đầy đủ các tính năng về nghiệp vụ gửi nhận văn bản điện tử theo hướng dẫn của văn phòng chính phủ.

Tất cả các Sở, ban, ngành (20 đơn vị) và 18 huyện, thị xã đã kết nối liên thông phần mềm QOffice với Trục liên thông liên thông văn bản của tỉnh để gửi nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị (đối với cấp xã: đã kết nối đến các xã vào hệ thống phần mềm Qoffice của huyện).

Các thành viên Ban Chỉ đạo tại cuộc họp đã nêu lên một số khó khăn trong thực tế như: Việc liên thông cổng dịch vụ công quốc gia chưa đồng bộ; người dân chưa mặn mà với việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đảm bảo; cần quan tâm đến bảo mật thông tin…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu tổ chức nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử lên phiên bản 2.0, tổ chức lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia CNTT nhằm hoàn thiện Kiến trúc, đảm bảo phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ Việt Nam 2.0 và mang tính định hướng tổng thể, làm cơ sở để các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Đối với các huyện, xã chưa sử dụng hoặc sử dụng còn hạn chế phần mềm cửa điện tử, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá, xác định nguyên nhân do địa phương đơn vị, hệ thống phần mềm hay cách thức tổ chức triển khai, từ đó có giải pháp để đảm bảo 100% các xã, huyện sử dụng phần mềm. Đồng thời, tổ chức nâng cấp, khắc phục các điểm bất cập của phần mềm một cửa điện tử, cổng DVC trực tuyến của tỉnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo tích hợp với Cổng DVC Quốc gia.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy kể từ ngày 01/3. Khẩn trương nâng cấp phần mềm Qoffice, đảm bảo kết nối thông suốt từ tỉnh đến huyện, xã, đồng thời hỗ trợ kết nối, liên thông phần mềm Qoffice của tỉnh với phần mềm Quản lý văn bản của các cơ quan Đảng và với phần mềm của các ngành dọc trên địa bàn tỉnh (Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Cục Thống kê, Cục Hải quan). Thành lập Đoàn Kiểm tra do Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện triển khai gửi nhận văn bản điện tử tại các cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo;…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác xây dựng Chính quyền điện tử trong thời gian qua đã đạt được các kết quả nhất định, cải thiện được chỉ số xếp hạng về ứng dụng CNTT của tỉnh so với cả nước. Sở Thông tin và Truyền thông cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong công tác tham mưu và tổ chức triển khai xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh, phù hợp với lộ trình của Chính phủ và xu thế phát triển của công nghệ trong tình hình mới. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả Kế hoạch số 3100/KH-UBND ngày 03/06/2019 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019- 2020, định hướng đến năm 2025.

Về triển khai cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3,4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, các ngành, địa phương cần đẩy mạnh việc cung cấp DVC trực tuyến theo lộ trình của TW và của tỉnh. Tổ chức đánh giá nguyên nhân các dịch vụ công trực tuyến phát sinh ít hồ sơ, người dân, doanh nghiệp ít sử dụng do thao tác nộp hồ sơ trực tuyến khó khăn, hướng dẫn không rõ ràng, hiệu quả của công tác truyền thông, … đề ra giải pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. Cần đặt ra chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến cụ thể cho từng lĩnh vực, từng địa phương để có biện pháp thực hiện đạt kết quả.

Nguồn: quangnam.gov.vn/Thùy Dung

vhttdlqnam.gov.vn