Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ

qdcb21

Sáng ngày 01/7/2021, tại Đoàn Ca kịch Quảng Nam, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trao quyết định bổ nhiệm của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Vận, Trưởng phòng Thông tin

Sắp xếp, kiện toàn các tổ chức hành chính thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 31/5/2021, UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn số 3226/UBND-NC về việc thống nhất Phương án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức hành chính thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 06 phòng gồm: Văn phòng, Thanh tra, Quản lý Văn hóa, Xây dựng Nếp sống văn hóa

Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hoá góp phần "Xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam"

chuyendoiso

Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa sẽ hỗ trợ duy trì và phát triển văn hóa truyền thống trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khai thác sức mạnh, giá trị kinh tế của văn hóa và hình thành hợp lực phát triển kinh tế xanh.

Gặp mặt chia tay viên chức luân chuyển công tác năm 2021

gmvclc621

Thực hiện Công văn số 2782/UBND-NC ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấn chỉnh việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức và ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở và các đơn vị thuộc Sở tại cuộc họp ngày 31/5/2021. Sáng ngày 28/6/202, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến về dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, theo đó, đã xác định một số chỉ tiêu phát triển văn hóa quan trọng đến năm 2030 phải đạt được:

Thông tư 02/2021/TT-BNV không còn quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV cho biết không còn quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính

Ngày 11.6.2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp

Bản sao điện tử được chứng thực có giá trị như bản chính

ban-sao

Ngày 1/7 tới, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG) sẽ khai trương và triển khai đồng loạt trên toàn quốc.


Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thì thay tùy theo

vhttdlqnam.gov.vn